VYUČOVANÉ DISCIPLÍNY

blok: Nová média (využití ICT ve výuce)
- Grafický design, ak. soch. Tomáš Chorý, PhD.
- 3D aplikace v sochařství, Mgr. David Medek
- Digitální fotografie – teorie a praxe, Ing. Petr Zatloukal
- Tvorba webové prezentace, Mgr. Jan Krtička
- Intermediální tvorba, videoart, netart - přednáška a workshop, doc. Vladimír Havlík

blok: Teorie a dějiny výtvarného umění 20. století a současnosti v celém jeho výrazovém a technologickém spektru
- Umění 20. století s důrazem na současnost s vytipováním problematických a zajímavých okruhů, aktuální otázky vizuální kultury; doc. PaedDr. Alena Kavčáková, Dr., doc. PhDr. Olga Badalíková, Ph.D., doc. Ondřej Michálek
- Dějiny fotografie: Fotografická avantgarda, Současná fotografie
- Kořeny současné architektury ve 20. století, významní představitelé soudobé světové a domácí architektonické scény. Avantgardní a tradicionální přístup, jejich teorie a ideologie, PhDr. Martin Horáček, Ph.D

blok: Didaktika - aktuální trendy
- Expresivní interpretace uměleckého díla, Mgr. Petra Šobáňová
- Artefiletická dílna, Mgr. Petr Exler
- Současné psychologické trendy ve výtvarné výchově, doc. Petr Jochmann
- Galerijní a muzejní pedagogika, Mgr. Marek Šobáň
- Multimediální umělecké projekty ve výchově, doc. PaedDr. Hana Babyrádová, Ph.D.

blok: Inovace v oblasti klasických disciplín
- Keramika, Mgr. Veronika Selingerová, Mgr. Jana Bébarová
- Textilní a objektová tvorba, PaedDr. Taťána Šteiglová, Ph.D.
- Kov a šperk, ak. mal. Mária Danielová
- Aktuální tendence v malbě a současná kresba, Mgr., MgA. Jan Krtička, Mgr. David Jedlička

blok: Doplňková studia
- Praxe v partnerských institucích – Grapo, Muzeum umění Olomouc
- Management vzdělávacích projektů, Mgr. Veronika Jurečková