KONTAKTY

Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií
Katedra výtvarné výchovy PdF
Umělecké centrum UP
Univerzitní 3-5, 771 00 Olomouc
Telefon sekretariát: 585 635 432

Hlavní řešitelka projektu:
Doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc., vedoucí Katedry výtvarné výchovy
Tel: 585 635 447
hana.mysliveckova(at)upol.cz

Koordinátorka projektu:
Mgr. Veronika Jurečková Mališová,
Tel: 733 690 741, 585 635 443
veronika.jureckova(at)upol.cz

Asistentka projektu/sekretariát:
marta.dankova(at)upol.cz

Korespondenční adresa:
Katedra výtvarné výchovy PdF UP
Univerzita Palackého v Olomouci
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc