english | česky
     
 
 

ADRESA

Katedra výtvarné výchovy
Umělecké centrum UP
Univerzitní 3-5
771 00 Olomouc

KORESPONDENCE:
Katedra výtvarné výchovy
Žižkovo nám.5
77140 Olomouc

TELEFON :
+0042 585635432

EMAIL:
marta.dankova(at)upol.cz