english | česky
     
 
 

PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ NA KVV PdF UP

> Nové předměty rozšiřující profil absolventa výtvarně pedagogických studijních programů

> Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií – využití ICT a dalších nových přístupů ve výtvarné výchově

> Sympozium s mezinárodní účastí "Pedagog a umění"

> Kvalitativní inovace výtvarně-pedagogických studijních oborů