english | česky
     
 
 

INFORMACE PRO UCHAZEČE

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí své studijní obory ve dvoustupňové bakalářské a navazující magisterské podobě.

  • Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium jednooborové)
  • Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (bakalářské studium dvouoborové)
  • Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (magisterské studium jednooborové)
  • Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (magisterské studium dvouoborové)

Studium je kromě převažující výuky praktických výtvarných disciplín zaměřeno na širokou oblast výtvarné kultury a umění. U dvouoborového studia se předpokládá kombinace s jedním z dalších studijních oborů pedagogické i filozofické fakulty UP.

Absolvent jednooborového bakalářského programu bude moci ve studiu pokračovat v navazujícím dvouletém magisterském studijním oboru Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy, absolvent dvouoborového bakalářského programu může studovat v navazujícím magisterském programu Učitelství výtvarné výchovy pro 2. a 3. stupeň základních škol či v příbuzných magisterských programech na jiných pedagogických fakultách.

V nově rekonstruovaném historickém komplexu Uměleckého centra Univerzity Palackého mohou studenti využívat prostorné ateliéry nejen pro klasické výtvarné discipliny: kresbu, malbu, grafiku a sochařství, ale i pro intermediální tvorbu, fotografii, grafický design, keramiku, kov a šperk či textil. V navazujícím magisterském stupni bude výběrové studium praktických výtvarných předmětů doprovázeno základními i specializovanými teoretickými disciplinami odborného a širšího společenskovědního charakteru a předměty pedagogického a společného modulu. Inspirativní atmosféra historického objektu spolu s kvalifikovaným odborným vedením a technickým vybavením ateliérů vytvářejí pro studium příznivé tvůrčí klima.