english | česky
     
 
 

DIDAKTIKA

..:: výuka

> doc. PaedDr. Hana Babyrádová, Ph.D.
tel: 585635441
email: babyradh@ped.muni.cz

narozena 5. 6. 1959 ve Vyškově

studia
Pedagogická fakulta Ostrava, obor: český jazyk – výtvarná výchova

Teorie a praxe výtvarné pedagogiky a didaktika výtvarné výchovy jsou disciplíny přímo navazující na samotné výtvarné umění – tedy na autentickou výtvarnou tvorbu v různých oborech a na znalosti z estetiky a z dějin umění. Na přednáškách a v seminářích z didaktiky mohu studentům pouze rozšířit dimenze jejich vlastní výtvarné cesty o dimenzi přesahující do oblasti umělecko--pedagogických projektů, ve kterých se oni sami stanou iniciátory výtvarného projevu dětí i dospělých. Důležitým předpokladem je zde víra v tranzitivnost schopnosti vidět a tvořit a skrze viděné a vytvořené pak prožívat a poznávat svět.

publikační činnost (výběr)
Nachhaltige Ausbildung und Kunsterziehung, Vorlesung und Werkstatt. Europe compact IV, Sustanable Development in Teacher Training. Graz: Pädagogische Akademie Graz – Eggenberg, Osterreich, 2005
Transcendence (mezifakultní výstavní projekt studentských prací). Olomouc: galerie Podkroví, Umělecké centrum Palackého univerzity v Olomouci, 2005
Výtvarná dílna. Praha: Triton, Nakladatelství MU, 2005. 290 s. Spisy Pedagogické fakulty MU č. 96
Digitální věk a smysl výchovy. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2004
Specifická role didaktiky umělecké výchovy v kontextu všeobecného vzdělávání. Brno, PdFMU: Mezinárodní konference Oborové didaktiky v pregrafuálním studiu, sekce výchov, 2004
Svět teenagera a současná výtvarná výchova. Plzeň: Západočeská univerzita, PdF Katedra výtvarné výchovy, sympozium INSEA, 2004. 4 s
Poslání výtvarné výchovy v čase intermediálního přenosu znaku. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, 2002. 15 s. Ergo č. 1
Rituál, umění a výchova. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2002. 350 s. 2002 svazek 83
Imaginace jako dynamizmus našeho bytí. In Čacka, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Doplněk, 1999. s. 318–338
Symbol v dětském výtvarném projevu. 1. vyd. Brno: Nakladatelství MU v Brně, 1999. 125 s. svazek 72, spisy PedF MU V Brně

samostatné výstavy
1987 Dům kultury, Boskovice
1989 Galerie Studánka, Brno
1990 Etnografickémuzeum,kaplePalácešlechtičen,Brno
1992 Galerie mladých, Brno, katalog
1996 Malovaný dům, Třebíč, katalog
1998 Sakrale Kunst. Kirchheimbolanden, D
1999 Ländliche Bewegungen – Installationen und Zeichnungen. Bibliothek, Obermoschel, D
2000 Žádné obrazy. Galerie U dobrého pastýře, Brno, katalog
2003 Behlen in Göllheim, D
2006 Resonanz. Lepty, Galerie GeTour, Bad Münder, D
Terra, Terra. Galerie Fides, Brno

účast na výstavách (výběr)
2001 Výstava pro L. Nováka (mezinárodní výtvarný projekt). Malovaný dům, Třebíč
2004 V rytmu letu bělásků. Dům umění města Brna, Brno. Galéria Z, Bratislava, SK. České centrum, Vídeň, A
2006 15 let TT-klubu. Muzeum města Brna, Špilberk, Brno
         Zpřítomnění (celorepublikový výtvarný projekt). Dolní Kounice


zahraniční stipendia a pobyty
1999 akademická stáž, Universität Bielefeld, Fakultät für Theologie, Geographie, Kunst und Musik, D, pětiměsíční stipendium DAAD. V době stáže na univerzitě v Bielefeldu pořádá tyto akce: Ausstellung von Zeichnungen, GrafikenundMandalasvonHanaBabyradova, ihren Studenten und ihren Gästen, Universitätsgalerie Bielefeld, performance: Deine Zeichen – unseres Bild, Sensorium Communae – Projekt, Ausstellungsraum Kunst und Musik. Dále v rámci spolupráce s univerzitou v Bielefeldu vede mezinárodní letní výtvarné kurzy: Orpheus Garten, Sommerakademie Triangel – Focus, Scheersberg, D
2002 absolvuje pracovní pobyt v Norimberku (Erasmus Socrates), Erziehungswissenschaftliche Fakultät Nürnberg, D, Lehrstuhl für Kunsterziehung. Realizuje se studenty dílnu Innere Bilder
2003 v srpnu absolvuje podruhé umělecké stipendium v Kuntsvorderverein Kirchheimbolenden, kde uspořádá autorskou výstavu Graphiken, Behlen in Göllheim
2006 přednáší na Univerzitě v Regensburgu, D na téma Haptische Malerei – Vorlesung und Werkstatt