english | česky
     
 
 

DIDAKTIKA

..:: výuka

> Mgr. Petra Šobáňová, PhD.
tel: 585635444
email: petra.sobanova@upol.cz

narozena 1975 v Prostějově

Odborná asistentka pro obor didaktika výtvarné výchovy, věnuje se způsobům vedení a prezentace dětského výtvarného projevu, zvláště v oblasti zájmové výtvarné výchovy. Svůj profesní zájem směřuje rovněž do oblasti muzejní a galerijní pedagogiky. Působí také v neziskovém sektoru a profesních organizacích, realizuje se ve vlastní volné tvorbě.

studia
Doktorský studijní program Pedagogika, Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (český jazyk a literatura, výtvarná výchova)
Pedagogická fakulta MU v Brně, Učitelství pro 3. stupeň

publikační činnost (výběr)
Škola muzejní pedagogiky 1 : Poznámky k partnerství výtvarné
a muzejní pedagogiky.
1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 131 s. ISBN 978-80-244-1866-7.
Vztah výtvarné a muzejní pedagogiky. In HORÁČEK, Martin, MYSLIVEČKOVÁ, Hana, ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní pedagogika dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 147-160. ISBN 978-80-244-1993.
Kapitoly z didaktiky výtvarné výchovy. Olomouc: Vydavatelství UP, 2006. 94 s. ISBN 80-244-1469-4
Bude VV pouhou služkou ? Eduart. 2006. Dostupný z http://www.eduart.cz.html
Výtvarná výchova pedagogickou laboratoří. Literární noviny. 2006, roč. 17, č. 38, s. 1, 8. Dostupný také z http://www.literarky.cz.html
Možnosti výtvarné výchovy (1). Informatorium 3–8. 2006, roč. 13, č. 7, s. 26–27
P. Možnosti výtvarné výchovy (2). Informatorium 3–8. 2006, roč. 13, č. 8, s. 22–23
Možnosti výtvarné výchovy (3). Informatorium 3–8. 2006, roč. 13, č. 9, s. 22–23
Díváme se... rozumíme ? Olomouc: 2006 (příspěvek na odborném semináři v rámci spolupráce na projektu Katedry primární pedagogiky PdF UP Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního oboru Učitelství pro MŠ)
Zprostředkování výtvarné kultury prostřednictvím výtvarných projektů a galerijních animací. Banská Bystrica: 2005 (přednáška v rámci zahraniční výzkumné stáže na Katedře výtvarné výchovy pedagogické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, SK)

projekty
2006 Řešení projektu KVV PdF UP Kvalitativní inovace výtvarně pedagogických studijních oborů, RČ: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0261 č.j. 4279/2006-303
2006 Učím, učíš, učíme výtvarnou výchovu (cyklus seminářů pro učitele a studenty výtvarné výchovy)
2006 Spolupráce na projektu KHV PdF UP Slyšet jinak
2005 Spolupráce na projektu KPP PdF UP Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního oboru Učitelství pro MŠ

spolupráce s neziskovým sektorem
Spolupráce na tvorbě a realizaci výtvarných projektů Studia Experiment Olomouc:
2006 Vítr jest život člověka
2005 Kdo byl kdo, kdy, kde, co ?
2005 Tataři na Moravě
2005 Hoky koky po Evropě, hoky koky po světě
2004 Putování věstonickou historií
2004 Tam, kde jsem doma
2003 …a je to důležité
2002 Český rok
2001 Tvořivá setkání
2000 Tajuplný ostrov
1999 Barevné dobrodružství
2005 Výtvarná dílna pro děti Velehrad 2005, Dny lidí dobré vůle, Velehrad (pracovní listy) výstavy dětského výtvarného projevu (výběr)
2006 Voda. Galerie Prima, Olomouc
2006 Slyšet jinak. Galerie Divadlo (UCUP), Olomouc
2006 Vítr jest život člověka. Vědecká knihovna, Olomouc (katalog k projektu a výstavě s textem P. Šobáňové)
2005 Hoky koky po Evropě, hoky koky po světě. Galerie Schody (UCUP), Olomouc
2005 Celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže. Český Krumlov 2005, cena poroty za výtvarný projekt

členství v profesních organizacích a orgánech
Odborná rada dětských výtvarných aktivit NIPOS-ARTAMA
Asociace výtvarných pedagogů
Pracovní výbor Studia Experiment Olomouc
Česká pedagogická společnost