english | česky
     
 
 

GRAFICKÝ DESIGN

..:: práce studentů
..:: pedagog

> ak. soch. Tomáš Chorý
tel: 585635435
email: chory@pdfnw.upol.cz

Grafický design je proces, při kterém se použité látky mění v novou kvalitu – dochází ke změně materie i tvůrce samého. Výsledek tohoto zušlechťujícího postupu závisí na několika faktorech. Prvním krokem je sběr materiálu, jeho analýza, selekce a odstranění toho méně kvalitního. Je třeba mít na mysli to, že infikované části by mohly později znehodnotit celý průběh fermentace a tím i jakost výsledného díla. Právě fermentace je nejdůležitější a nejtajemnější částí celého procesu. Při jejím průběhu vznikají nové nápady a myšlenky – tvoří se zde specifické aroma a buket, které mají zásadní vliv na konečnou podobu produktu. Vzniklou látku je vhodné doplnit důležitými ingrediencemi – nadhledem a špetkou humoru. Následnou destilací pomocí digitálních technologií se hmota již jen zesiluje a čistí od nežádoucích příměsí.
Ať je již výsledkem jakýkoli konkrétní úkol z oblasti grafického designu (plakát, přebal hudebního nosiče, katalog, logo, kniha, apod.), je při výuce kladen důraz na aktivní účast v procesu tvorby – cestu od nápadu, jeho výtvarného vyjádření, schopnost formulovat své myšlenky a postoje až po konečnou realizaci. Zvládnutí digitálních technologií – pro obor grafického designu dnes již nezbytných – je tohoto procesu nedílnou součástí.