english | česky
     
 
 

GRAFIKA

..:: práce studentů
..::
pedagog

> doc. Ondřej Michálek
tel: 585635442
email: ondrej.michalek@.upol.cz

Obor grafiky je zajímavým průsečíkem uměleckých a technických hledisek. Obě tato hlediska grafiku poháněla v historii a definují ji i dnes. Myslím, že v pojetí grafiky jako oboru hraje hlavní roli „proměna obrazu“ při jeho přenosu do různých technik tisku. Proměna nejen vizuální, formální, nýbrž také významová. Jinými slovy: co se stane s obrazem, získá-li podobu přetisku z matrice, a obráceně: jak obraz dokáže ovlivnit nebo i proměnit techniku reprodukce. V konečné fázi se ale obě hlediska prolínají: imaginace výtvarná i konceptuálně-technická.
Rozkročení oboru mezi umělecká a technologická témata dělá z grafiky i zajímavý obor pedagogický. Zatímco současnou uměleckou produkci charakterizuje relativizace, volnost a individuální postoj, technologické imperativy (práce na matrici, barvení, tisk…) mohou být protiváhou této bezbřehosti, objektivní překážkou, kterou je nutno překonat. Jde však o to nevidět v grafických technikách jen ustálené řemeslné postupy dané jednou pro vždy, nýbrž alternativní inspirační zdroj nabízející experiment a možnost využít třeba i náhodu při hledání originálních řešení.