english | česky
     
 
 

KERAMIKA

..:: práce studentů
..:: pedagog

> Mgr. Veronika Selingerová
tel: 585635434
email: veronika.selingerova@upol.cz

Obor keramika se uplatňuje v širokém kontextu možností využití hmoty a barvy v prostoru. Hlína jako tvárný materiál je základním prostředkem, především procesuálně hapticky kontaktním. Pocit z „tvoření“ je nadřazován výsledku, který vzhledem k náročnému procesu realizace (schnutí, pálení, glazování), nemusí dostát počátečním ambicím.
Řemeslo a jeho základní zvládnutí slouží v této souvislosti jako důležitý podpůrný prostředek jak pro úspěch realizace, tak i pro sebevědomí autora. Zkušenosti plynoucí z vlastní tvorby pedagoga, jsou v tomto směru nezbytné. Pro studenta, v oboru poučeného, je k dispozici rozlehlý atelier s možností aplikace současných i tradičních technologií.
Prostor pro úvahy o „umění“ je poskytován v tolerantním prostředí, v kontaktu s historickými a současnými reprezentanty tohoto oboru prostřednictvím nezbytného studia, osobních setkání, literatury, časopisů a otevřeností k diskusi.