english | česky
     
 
 

MALBA

..:: práce studentů
..:: pedagog

> doc. Jiří Krtička, ak. mal.
tel: 585635430
email: krticka@pdfnw.upol.cz

Předmět Malba se snaží ve výuce koncepčně zahrnout jak technické znalosti a dovednosti v oboru, tak náročnější nadstavbu zabývající se interpretační rovinou díla, vizualitou v obecnější rovině, filosofickými, psychologickými a sociálními přesahy díla. V předmětu malby preferujeme individuální přístup ke studentovi, který je založen na principu vzájemné komunikace. Obor malba je možné podle jednotlivých fází rozdělit na formální zdokonalování techniky malby – zátiší, portrét, krajina, figurální kompozice.Individuální projekty, tematická zadání s větším důrazem na obsahovou rovinu.

Z didaktického hlediska si studenti na praktických dovednostech osvojují teoretické znalosti, jako například využití znaku, symbolu, výtvarné stylizace, kompozice, dekompozice, juxtapozice. Těchto postřehů ověřených praxí mohou dále studenti využívat v didaktických a pedagogických disciplínách nebo v přímé pedagogické praxi.
V rámci výuky je student konfrontován se současným vývojem umění a aktuálními tendencemi v oboru.

U vyšších ročníků je kladen důraz na komplexnější výtvarnou práci počínaje shromažďováním podkladů, až po výsledný obrazový cyklus.
V rámci jednotlivých úkolů se stává běžnou praxí využívání jiných nebo nových médii jako výchozího obrazového materiálu pro malbu.