english | česky
     
 
 

SOCHA

..:: práce studentů
..:: pedagog

> Mgr. David Medek
tel: 585635453
email: dmedek@pdfnw.upol.cz

Ve svém oboru chápu řemeslo stejně důležitě jako talent. Mnou zadávané úkoly studentům jsou zadávány s ohledem na oba tyto aspekty. Stejně tak musí být obojí trénováno, aby se rozvíjelo. Nadmíra absence jednoho či druhého se vždy projeví.

Ve svém životě chápu umění jako cíl, ale při výuce používám umění jako prostředek. Studenti naší školy jsou jinak profilováni než na uměleckých školách a jejich přístup je ve většině případů jiný.

Výuka je zaměřena na tvorbu plastiky, sochy nebo objektu plastickým, skulptivním nebo konstrukčním způsobem v klasických, moderních a alternativních materiálech. Získaná řemeslná dovednost a znalost technologií a výrazových možností materiálů vedou studenty k obohacení vlastní obrazové imaginace o technickou představivost. Přednášky, věnované technologii, poznání sochařských materiálů a dění v sochařské tvorbě 20. a 21. století, probíhají paralelně s výukou praktických disciplín.