english | česky
     
 
 

TEXTIL

..:: výuka

> PaedDr.Taťána Šteiglová, Ph.D.
tel: 585635446
email: steiglov@pdfnw.upol.cz

narozena 1952

Vyučuje užitou a textilní tvorbu.

studia
1970–1974 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

samostatné výstavy (výběr)
1997 Textilní tvorba a akvarely. Galerie Spirála, Havířov

účast na výstavách (výběr)
1992 Výstava výtvarných prací učitelů KVV PdF UP Olomouc. Nysa, PL
1996 Zrcadlení. Výstava členů KVV PdF UP a jejich žáků, Vlastivědné muzeum, Olomouc
2001 Z ateliéru textilní tvorby – Taťána Šteiglová a její žáci. SOŠ Olomouc
2006 Návštěva. Výstava pedagogů KVV PdF, Státní vědecká knihovna, Banská Bystrica, SK

granty
1996 Spoluřešitel grantu Univerzity Palackého v Olomouci, Umělecké řemeslo dnes I, II
2000 Řešitel účelové dotace MŠMT/2000 Dovybavení textilní dílny
2001 Spoluřešitel grantu FRVŠ MŠMT/2001 Endymion – diplomová práce. Řešitel: Vendula Johnová
2002 Spoluřešitel grantu FRVŠ MŠMT/2002 Kreativní myšlení v praxi – kurz textilní tvorby –
batika. Řešitel: Doc. PaedDr. Michaela Terčová, Pedagogická fakulta OU, Ostrava
2004 Řešitel grantu Statutárního města Olomouce v roce 2004, Vlákno – řemeslo a umění, workshop textilní tvorby pro posluchače a absolventy pedagogických fakult. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
2010-2012 Spoluřešitel grantu ESF Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií, textilní a objektová tvorba

publikační činnost (výběr)
Významné osobnosti gobelínové dílny ve Valašském Meziříčí. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Paedagogica, Aesthetica VI. Praha: SPN, 1988. s. 7–20
Interpretace symbolů v textilní tvorbě z pohledu kulturní úrovně člověka. In: Aplikovaná
antropologie 2003, sborník referátů z 5. doktorandské konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, s. 61–67. ISBN 80-244-0779-5
Workshop jako jedna z organizačních forem výtvarného vzdělávání. e-Pedagogium (on-line), 2005, roč. 5, č. 1 Dostupné na http://epedagog.upol.cz, s. 181–183. ISSN 1213-7758
Trávy (Úloha přírodních materiálů v životě člověka). In: Aplikovaná antropologie 2005, sborník referátů z 6. doktorandské konference, 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. s. 75–82, ISBN 80-244-152-7
Proměny textilní tvorby a jejich odraz v koncepci přípravy učitele výtvarné výchovy. In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. I. Sborník příspěvků ze studentské vědecké konference 2003. Olomouc: Votobia Praha, 2004. s. 215–217.
11. Mezinárodní trienále textilií v Lódži 2004. e-Pedagogium (on-line), 2005, roč. 5, č. 3.
Dostupné na http://epedagog.upol.cz, s. 73–77. ISSN 12132-7499
Textilní tvorba na Katedře výtvarné výchovy pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. In Vysokoškolská příprava výtvarných pedagogů – současný stav a perspektivy. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí . Olomouc 2007. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s.
Od osobního prožitku k umění a zpět. In: Muzejní pedagogika dnes, sborník příspěvků z mezinárodní konference na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouc 2008. 1.vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s.237-242. ISBN 978-80-244-1993-0.
Oči dokořán. Krajské přehlídky VO ZUŠ. Zlínský kraj. Talent– měsíčník pro učitele a příznivce ZUŠ, 2008, roč. 10, č. 11/12, s. 11-12. ISSN 1212-3676
Významné osobnosti světové textilní tvorby a bienále v Lausanne. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 135 s. ISBN 978-80-244-2282-4.