english | česky
     
 
 

TEXTIL

..:: práce studentů
..:: pedagog

> PaedDr.Taťána Šteiglová, Ph.D.
tel: 585635446
email: steiglov@pdfnw.upol.cz

„Měkkost je život“
Magdalena Abakanowicz
Textil je první a poslední materiál se kterým člověk přichází do styku. Historie textilního materiálu se odvíjí spolu s keramikou a dalšími již od pravěku. Textil byl prostředkem procesu sebe uvědomování si člověka v jeho vývoji a současně slouží i jako výpověď o historii lidstva ve všech jejich obdobích. Textil má vztah k člověku jako oděv, jako jeho druhá kůže i jako jeho další schránka v architektuře. Jeho úloha v životě člověka je nezastupitelná. Vlastnosti textilního materiálu ho předurčují ke specifickému výtvarnému projevu jak v oblasti užité tvorby, tak nově i v oblasti volného umění. Proměna vztahu k definitivnosti výtvarného díla objevila pro výtvarné umění měkké materiály včetně textilních, které se staly pro umělce výrazem jejich koncepce, vztahu k sobě i ke světu. Textilní umělci, pro které bylo textilní vlákno přirozeným materiálem jejich sebevyjádření i ostatní, objevili v textilním materiálu prostředek pro svou výpověď. Textil má vedle fyzikálních vlastností i výrazné symbolické hodnoty odkazující na magické rituály, přírodu, historii lidstva. Textilní materiál má své specifické haptické i optické vlastnosti. Textil je měkký, lehký, pružný, průsvitný, splývavý, tenký nebo silný, lesklý či matný, hladký nebo drsný. Dá se napínat, zavěšovat, mačkat, řasit, skládat, ohýbat. Je možné ho vycpávat, vrstvit, řezat nebo jím obalovat, nechávat ho povlávat. Vše s absolutní svobodou výtvarného vyjádření. Textil je poselství. To vše je důvod, proč se zajímat o textil a vzbuzovat o něj zájem jako o prostředek rozvoje osobnosti a kreativního projevu, jak u studentů na katedře výtvarné výchovy , tak jejich prostřednictvím i na základních, středních a základních uměleckých školách.