english | česky
     
 
 

PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ NA KVV PdF UP

Sympozium s mezinárodní účastí Pedagog a umění

pořádané Katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
ve spolupráci s Katedrou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry (1884 – 1959)

4. – 5. listopadu 2009
Umělecké centrum UP, Univerzitní 3-5, Olomouc

Sympozium je pořádáno k poctě výtvarného pedagoga, teoretika a organizátora Josefa Vydry s cílem připomenout jeho stále platný odkaz a zásluhy o založení nejen olomouckého univerzitního výtvarného pracoviště, ale i uměleckých škol v Bratislavě a v Brně. Sympozium chce rovněž připomenout výjimečnost tradice olomouckého výtvarného vzdělávání a dokumentovat aktuální stav v kontextu proměn soudobého umění a společenské funkce vzdělávacího oboru výtvarná výchova.
V daných souvislostech by organizátoři sympozia také rádi vyvolali diskusi o významu klasických technik a řemesel v umění i výtvarném školení studentů, zejména o jejich postavení
v současném světě nových médií a konceptuální tvorby. Rádi by se rovněž věnovali aktuálním otázkám, jako jsou: proměny ve vnímání významu materiálů v oblasti umění a výtvarné přípravy studentů, interdisciplinární přesahy výtvarných oborů, nové modely výuky preferující větší mezioborová propojení.
Při příležitosti sympozia bude vydána publikace a jeho součástí se stane výstava studentských výtvarných prací, instalovaná pod názvem Koncept a materiál v prostorách bývalého barokního jezuitského konviktu, kde sídlí pořadatelské katedry.

> další info
> přihláška s přílohami
> program sympozia