english | česky
     
 
 

KVALITATIVNÍ INOVACE VÝTVARNĚ-PEDAGOGICKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ
Trvání projektu: 23.6.2006 - 22.6.2008 (24 měsíců)

> co je obsahem projektu?
Projekt kvalitativně rozvíjí výtvarně-pedagogické obory garantované Katedrou výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci. Inovativně je rozšiřuje o modul muzejní
a galerijní pedagogiky, který zvyšuje kvalifikaci studentů a jejich uplatnitelnost na trhu práce.
V rámci projektu bude připravena a realizována výuka vybraných muzeopedagogických disciplín, vzniknou odborné studijní materiály, metodický sborník a pracovní listy pro konkrétní animační aktivity.

> komu je projekt určen?
Projekt je určen všem studentům výtvarně-pedagogických oborů garantovaných Katedrou výtvarné výchovy PdF UP.

> k čemu je projekt dobrý?
Studenti, kteří absolvují muzeopedagogický modul, rozšíří svou kvalifikaci pro sektor kulturních služeb (galerie, muzea, expozice hradů a zámků, regionální kulturní instituce), kde mohou působit jako lektoři, resp. muzejní (galerijní) pedagogové. V současnosti je kvalifikovaných odborníků v praxi nedostatek a v ČR se jejich přípravě žádná instituce systematicky nevěnuje.

> jaké jsou cíle projektu?
1. příprava muzeopedagogického studijního modulu
2. zpracování jeho finální podoby a zapracování do studijních plánů (rozvrhy, kredity)
3. realizace vzdělávání v inovované formě
4. evaluace inovované podoby studijních oborů

> klíčové aktivity a harmonogram projektu:
1. Odborné diskuse s partnery, příprava a koncipování návrhu nového studijního modelu (8.2006-11.2006)
2. Zpracování konečné verze nově koncipovaných studijních oborů (12.2006-1.2007)
3. Vznik multimediálních a studijních materiálů, metodického sborníku a pracovních listů (2.2007-4.2008)
4. Realizace vzdělávání v inovovaných studijních oborech (9.2007-6.2008)
5. Evaluace inovovaných studijních oborů (2.2008-4.2008)
6. Řízení projektu (7.2006-6.2008)
7. Odborné pracovní semináře: I. (9.2006), II. (6.2007), III. (6.2008)